7. Náš osud je ve tvých dlaních

20. července 2014 v 4:39 | Anies |  Na pírkách nebes

7. Náš osud je ve tvých dlaních


Zůstala sedět pomalu jako by měla vyražený dech, k čemuž neměla daleko. Oči měla rozšířené děsem a pusu dokořán, kterou následně rychle zavřela a vyděšeně se podívala na Tobiase, ten si všiml jejího strachu, rukama chytila pevně své kalhoty, nehty si zarývala do masa na noze, když byla nervózní a v úzkých, opravdu nevěděla, co má dělat, co má vůbec říct, proto raději mlčela a snažila se zpracovat tuhle informaci.

,,Claire...nemusíš dělat nic, tohle po tobě nemůžeme žádat a já ani nežádám. Chci tě jen vidět spokojenou a chci, aby si byla vždy sama sebou, nikdy se kvůli nikomu neměnila." Tobias ji položil dlaně na její ruce, které křečovitě svíraly stehna. Dívka k němu zvedla pohled, když spatřila jeho laskavý úsměv a ty oči, které jí dávaly útěchu, věděla, že ho musí zachránit, milovala ho, ale nevěděla, jestli překoná to ostatní, pak se zamyšleně zamračila a podívala se na Trevora, který nehnul za celou dobu ani brvou.

,,Říkal si, že vám s Michaelem připadne právo mít mě taky, co to všechno znamená, proč vůbec by se měl s vámi Tobias dělit?" dívka si založila ruce na hrudi, nohu přehodila přes nohu a zamračeně sledovala prostředního bratra.

Bylo vidět, že ho svou poznámkou vyvedla z míry, konečně otočil svůj pohled, který byl stále stejně chladný a plný zloby, přesto vyloudil úsměv, to ještě svedl. Pomalým krokem se vydal k ní, tušil, že ji vyděsí, ale musel vědět, jak zareaguje. Pokývl na Michaela, ten vyklidil prostor na pohovce a on si mohl sednout vedle překrásné dívky, tak se mu celkově jevila, byla pro něj velmi přitažlivá. Na jeho myšlenky Tobias jen mírně zasyčel, bratři si navzájem četli myšlenky, byli tak neustále ve spojení, i kdyby hrozilo nebezpečí, vždy by si tak byli nablízku, což byla jejich výhoda a oni toho využívali. Trevor se podíval na Claire, ta se mírně odsunula, až se pomalu natiskla do Tobiasové náruče, kde, jak se zdálo, hodlala zůstat.

,,Co všechno víš o nás, o našem druhu?" Trevor povytáhl zvědavě obočí. Claire se nadechla a začala recitovat informace z wikipedie jako by se měla za domácí úkol do češtiny naučit básničku o něčem, co zrovna probírali ve škole (v té době doopravdy probírali druhy nadpřirozených bytostí, takže to nebylo jen tak od věci).

,,Orlové jsou kladné bytosti, které jsou vyobrazovány jako vládci nebes, takže jejich zbraní je vzdušný prostor a jak píše...píše, kde to mám, ááá tady to je. Profesor Huderford říká, že jejich dalším přítelem je slunce a všechno, co je s spojeno se světlem, na rozdíl od panterů, kteří se přiklánění k temnotě a tmavým nocím."

,,Zatím si neřekla nic, co by nebylo nepravdivé, pokračuj." Trevor přesto věděl, že toho neví zdaleka hodně, přišlo mu, že ví toho hodně všeobecně, ale vůbec nic a tradicích, zvycích a běžném životě orlů.

,,Mají vynikající zrak, ten používají i v lidské podobě, stejně jako dobře vyvinutý sluch. V těle mají obrovskou sílu a tady se píše, že srdce orlů jsou jako zažehnuté slunce?" Claire se podívala nechápavě na Michaela s Tobiasem, oba jenom přikývli.

,,I to je pravda. Pokud jsme šťastní a dokud naše srdce nevyhasne ohnivým plamenem, budeme žít. Pokud ale strádáme nebo jsme něčím ze života znechuceni a ztrápeni, naše srdce pomalu ale jistě pohasíná a jednoho dne vyhasne úplně." Michael se opřel o okno hlavou a pozoroval Paříž v temné noci. ,,Přesto žijeme mnohem déle než lidé, někteří věří, že se nedá ani umřít, pokud nezemřeš v boji nebo se sám jinak nerozhodneš."

,,A co je tedy pravdou?" Claire se podívala na muže, který ji držel v náruči.

,,Pravdou zůstává, že mi věříme, že orli zemřou, až jsou na smrt připraveni oni sami." dal jí lehký polibek do vlasů, přičemž nasál vůni jejího ženského těla, měla parfém s vůní levandule, jemné a přitažlivá vůně pro něj a jak si mohl všimnout, tak ne jenom pro něj samotného i Michael s Trevorem okamžitě reagovali na přítomnost jeho partnerky, která jim tak částečně náležela také.

,,Dobrá, takže to je o našem těle orla a jeho síle, ale co víš z normálního života?" Trevor se uvelebil na pohovce a sledoval vražedný pohled dívky, zlostně si ho prohlížela od hlavy k patě.

,,Nic moc, ale ráda bych se dozvěděla, proč ksakru máte právo na mě i vy dva!" ukázala prstem na oba z mladších bratrů, bylo vidět, že se jí to moc nezamlouvá, ale Trevor věděl, že pro Tobiase by udělala cokoliv, takže bude souhlasit se vším, jen aby jeho staršího bratra zachránila před smrtí.

,,Nic moc vědět nemusíš, pravidla pro tebe stejně neplatí, jen ty milenecké. Měla by si vědět, jak to chodí mezi intimním vztahem orlů."

,,Ano? No to si ráda poslechnu." byla uštěpačná a její drzý jazýček jí dělal ještě více povýšenou, to se Tobiasovi s Michaelem líbilo a oba se na sebe usmáli, bylo skvělé sledovat, jak tohle křehké stvoření vzdoruje jejich bratrovi, kterému se nikdo nehodlal postavit, jelikož byl velmi vážený a silný bojovník.

,,Když si muž orel najde ženu, která je taky orel a on má bratry, pak mají všichni jeho bratři právo na tuhle ženu. Většinou se jedná o ženu nejstaršího z bratrů, ale není to vždy pravidlem. Ale žena má právo odmítnou a vzepřít se jim, protože má duši orla, takže si bez jejího svolení nemůžou nárokovat vůbec nic z ní, dokud nerozhodne jinak."

,,A pokud jde o ženu, která není duší orla, ale je jen obyčejná?" Claire se podívala zvědavě na muže okolo sebe, všimla si Michaela, který si nahlas povzdechl a otočil svůj pohled k ní.

,,Nejsi obyčejná, Clo, každý je něčím vyjímečný, až se jedná o člověka nebo ne. Tohle už nechci nikdy slyšet, ano?" Michael se mračil, myslel svá slova vážně. Dívka se na něj usmála a laskavě přikývla, pak se ale zasekla a když se chtěla zeptat, co znamenalo to oslovení, Tobias byl rychlejší.

,,Znamená to Slunce sluncí nebo se to může přeložit jako Slunce duší, tím myšleno naších a Trevor ti hned dopoví, proč mluvím o našich duších, ne jen o mé." Tobias se podíval na svého tmavovlasého bratra, který s přikývnutím pokračoval ve výkladu o poutu mezi orli a jejich partnerkami.

,,Pokud si však jeden z bratrů vybere ženu, která nemá nic z orla, pak je jasné právo bratrů, že můžou mít zájem o jakékoliv její část, můžou ji mít na všechno, co si zamanou. Většinou to ale funguje tak, že pokud žena odmítá orla, hlavně toho bojového, vezme si ji násilím a tak dlouho ji přesvědčuje, až ji přesvědčí o své nadvládě nad ní."

,,Chtěl si říct, až ji zlomí a dostane co chce, takže z ní udělá milenku i proti její vůli." Claire mu odsekla.

,,Asi tak, ale najdou se i bratři, kteří to vyřeší jinak. Začnou o ni bojovat, když se nijak nedohodnou a vítěz pak bere hlavní cenu. Ale většina bratrů se dohodne a nejsou problémy, taky se skoro nikdy za celou dobu naší existence nestalo, že by žena odmítala bratry svého hlavního partnera, je to pouto a síla, která přinutí ženu, aby milovala všechny muže." ,

,Ale ne cizí." teď už promluvil Michael, ,,často se stává, že po ženě orla zatouží jiný orel, zcela neznámí a pak se to řeší bojem, kdo vyhraje, dostane ženu." tím ji zasekl všechny otázky v hrdle, na tohle už nedokázala odpovědět, jen mlčky přikývnout a podívat se bezmocně na Tobiase, ten celou dobu mlčel, ale nebylo na něm znát, že se o ni nechci dělit, spíš měl strach z toho, co udělá poté, co zjistila všechno o životě orlů.

,,Pokud nenabudeš spojení mezi tebou a našim bratrem, Tobias zemře a právo hlavního orla zmizí, zbude ti jen Michael a já, ale měla by si vědět, že i tak budeme mít na tebe právo a pokud se spojíš s Tobiasem, měla by ses spojit i s námi, myslím, že tohle za tebe rozhodl Tobias už dávno předtím, než tě poznal." Trevor se zvedl a odešel z místnosti, bylo slyšet, jak leze na střechu a pak se ozvalo zašustění křídel, když odlétal pryč, aby je nechal o samotě, hlavně Claire, která si musela všechno urovnat v hlavě.Dívka několik minut nemluvila ani se nepohnula, proto to donutilo Tobiase, aby se na ni podíval, ona mu však nevěnovala pozornost.

,,Claire..." zkusil to, ale ona stála mlčela, několikrát na ni promluvil, ale výsledek byl stejný, proto ji chytil jemně za paže a řekl její jméno, zvedla k němu pohled plná strachu a bolesti.

,,Proč si rozhodl za mě? Jak si-"

,,Poslyš, nechtěl jsem vidět své bratry krvácet, protože bych se pral o svou dívku, která jim stejně po právu měla náležet, tak jsem dal slib, že na ně nevztáhnu ruku, když vyřknout svá práva a to stejné slíbil i Michael s Trevorem, kdyby šlo o jejich dívku, byli by na tom stejně jako teď já. Jsou to mí bratři a já nechci ubližovat své rodině, navíc vím, že Michael se ti zamlouvá, s ním by si neměla problém ani...ani kdyby tě chtěl pomilovat." podíval se na bratra, ten jen zvedl k němu nic neříkající pohled a dál studoval tělo Claire ve svém přístroji. Dívka se podívala na Michaela, mile se na ni usmál a promluvil k ní.

,,Poslouchej, mám na tebe právo, ale vím, že tě nemůžu oddělovat od Tobiase, takže se svého práva na tebe vzdám." neříkalo se mu to snadno, jeho orel uvnitř těla po dívce toužil, oba ale byli podřadní Tobiasovi, protože to on byl hlavní, to on si vybral tuhle dívku a nebýt jeho, tak ani on nepocítí lásku a potřebu někoho chránit za cenu svého vlastního života.

,,Michaeli, oba víme, že to tvého orla skoro zabije, dostal by smrtelnou ránu a ty taky, vím, jak se na Claire díváš od prvního okamžiku, takže-"

,,Já to beru!" při tom hlase, se oba orlové otočily na dívku, která potichu pípla. ,,Já to beru, ach...vezmu vás za své partnery, ale budu potřebovat čas a taky na Trevora, mám z něj strach, bojím se ho." s povzdechem se podívala na oba muže, kteří byli prve spokojení, bylo vidět, jak jim kámen spadl ze srdce, ale pak se oba podívali zmučeně.

,,Co je? Není snad...?" Claire se obávala nejhoršího, čekala jen, až jí to jeden z nich potvrdí, byl to Michael, kdo ji chytil jemně a opatrně za dlaně, cítila ihned pocit klidu.

,,Trevor je tvůj ochránce, je to bojovný orel." viděl, jak dívka zbělala zděšením, čekala tu odpověď, ale bála se té pravdy. Michael věděl, že musí něco udělat, tohle všechno bylo špatně, vůbec se to nemělo tak zvrtnou, vůbec se neměla Claire bát jejich bojovného bratra, proto rychle vylíčil poslední pravdy o jejich duši orla.

,,Každý orel má jisté poslání, každý musí nějak hýčkat svou partnerku, proto jsou tři základní duše orlů. Jeden má zajišťovat pohodlí a klid dívce, to je moje práce, mám tě hlídat a kontrolovat celkový tvůj stav a nálady. Pak je tu bojová moc, kdy máš svého ochránce, který tě musí ochránit vlastním životem a případně věnovat svou duši tobě a poslední z těch povinností mužů je, aby žena byla správně uspokojená a ve vztahu šťastná, tím se tedy myslí sexuality, což měl na starost Tobias, ale ten díky tomu, že se stal hlavním partnerem, tak má všechny tři povinnosti, nejvíc ale tu poslední." Michael pohladil dívku po tváři, pak se rychle podíval, jestli nezašel moc daleko, přece jen byl Tobias tím nejdominantnějším v jejich vztahu, ale jeho bratr jen přikývl a nechal ho tak, cítil, že jeho dívka je vyděšená a Michael byl od toho, aby zaručil její klid.

,,Claire, musíš se rozhodnout. Tobias má už jenom pár dní, je to na tobě, ale poslouchej, žádný život nestojí za to, aby se někdo trápil za celý svůj, věř mi, Tobias by nechtěl, aby si trpěla ani já ne, ani Trevor." Michael se zvedl a i on nechal Claire se svým bratrem o samotě, co se mělo říct, to padlo, teď měla jejich osud ve svých rukou, ale ať se rozhodne jakkoliv, všichni ji budou milovat až do smrti, tím si byli jistí.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Bai :3 Bai :3 | 20. července 2014 v 12:16 | Reagovat

mám v tom guláš... všechny předchozí díly jsem si myslela, že to Trevor je nestarší z bratrů, dokonce to tam někde bylo i napsané, ale v tomhle díle čtu, že nejstarší je Tobias... Jak to tedy je? Prosím moc o vysvětlení... :) Jinak Michael je sympaťák, ale pořád mi na něm něco nesedí, jako jo, je v pohodě, milý a tak, ale myslím, je to jen moje intuice, která může být úplně mimo, ale myslím si, že se nám neukázal ještě v tom pravém světle... Tichá voda břehy mele... Jsem nestranná, takže přeju Claire všem třem bratrům, ona si na ně nakonec zvykne...doufám :) no budu se těšit na další dílek, jsem strašně zvědavá, co se stane a doufám, že mi vyjasníš jejich věk :)

2 Anies Anies | 20. července 2014 v 13:58 | Reagovat

[1]: hej, já si nejsem jistá, takže pokud jsem tam někde napsala, že je Trevor nejstarší tak je to blbost...je prostředním bratrem, takže pokud by si to někde našla, tak mi dej vědět, mosím to opravit, ale jinak je ve skutečnosti nejstarší Tobias, potom Trevor a nakonec je Michael...a jsem ráda, že se ti bráchové líbí a co se stane dál, to se nech překvapit :) a jinak mi musíš zavolat, takže pokud si přečteš tenhke koment, volej mi - já mám zase guláš v Teen wolf :D

3 Sun Sun | 22. července 2014 v 22:44 | Reagovat

Hodně dobrá kapitolka. Ale upřímně chudák Claire! Na jejím mísrě bych prostě zalezla někde do koutku a doufala, že to je jenom nějaká menší chyba v Matrixu... Nož už ted poposedávám na židli a čekám další part :)

4 Anies Anies | 23. července 2014 v 14:41 | Reagovat

[3]: Děkuji a neboj, Claire se může rozhodnout...vše je jenom na ní a nikdo ji nebude do ničeho nutit :D...a jsme ráda, že se líbí a že si přečteš i další kapitolku, pokud by byly nějaké dotazy, tak klidně můžeš využít vzkazník :D a pokud bych mohla, tak můžu doporučit i můj druhý příběh - Vzkřísení, určo taky není k zahození a alespoň si tak zkrátíš čas čekání na další dílek orlů :D

5 Sun Sun | 25. července 2014 v 16:01 | Reagovat

[4]: Čekám, čekám Vzkříšení celé přečtené...a dálší part zatím nikde já se asi ukoušu zvědavoustí :D pls next!! :D

6 Anies Anies | 26. července 2014 v 17:29 | Reagovat

[5]: To jsem ráda, že si přečetla i Vzkřísení a doufám, že se líbilo jako Na pírkách nebes...tam taky někdy můžeš zanechat koment, ať vím, co si o tom myslíš :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama