21. Erófelův plán

17. prosince 2014 v 5:11 | Anies |  Na pírkách nebes

21. Erófelův plánMichael bratrům po dlouhé době konečně řekl, co ho trápí a z čeho má největší obavy. Oběma starším bratrům trvalo, než jeden z nich něco vymyslel a podal to nějak rozumně svému mladšímu bratrovi. Nakonec to vzal na sebe Trevor, který jindy mlčel a nechával prostor pro Tobiasovy plány, ale teď vypadalo, že se Tobiasovy do toho vůbec nechce. Trevor se nadechl a začal.

,,Pokud máš takové špatné svědomí a strach, tak proč si nešel za radou a neřekl jim, jak na tom jsi?"

,,Kdybych jen něco řekl, mohli by někteří z nich ihned poslat zprávu králi a byl bych mrtvý už dávno. Proto jsem mlčel a nechal si to jen pro sebe. Tajím to i před Claire, ale je jen otázkou času, než na to nějakým způsobem přijde." Michael jel mezi bratry a sklonil zmučeně hlavu. Opravdu byl zahnán do kouta a věděl, že bude muset s pravdou jednou ven. Pravdou ale bylo, že čím dříve to udělá, tím lépe.

,,Měl by si to Claire říci. Je to naše partnerka a-"

,,Je vaše, ne moje." Michael nenechal Tobiase domluvit, načež svá slova zdůraznil až moc, že se otočila i Claire několik metrů před nimi a dívala se, co se stalo, že se Michael dal tolik do zvýšení svého hlasu.

,,Tak to změň." byla to podpora od Tobiase, který teď vystřídal Trevora a mluvil za ně oba.

,,Nemůžu."

,,S tím jdi do háje. Jistě že můžeš. Je moje, jako Trevora, tak bude i tvoje a pokud ne, tak tě s Trevorem přinutíme, aby sis ji vzal. Jsi náš bratr, patříš k nám i k ní a ona tě nepustí. Sám si ji viděl, udělala by pro nás cokoliv. Pro nás všechny, Michaeli." Tobias mu položil ruku na rameno, myslel to vážně a on to věděl, ale podělal toho už tolik, že nechtěl už raději nic dělat, aby se to ještě nezhoršilo.

,,Nezhorší se to. Připoutáš si ji k sobě a budeš mít větší naději, že se zklidní. Ale běž s pravdou ven, nelíbí se mi před ní něco tajit." Trevor se zavrtěl se zachmuřeným výrazem v sedle, opravdu se mu nelíbilo, že bude přinucen teď mlčet a skrývat něco před jeho partnerkou, ale nemohl zradit svého bratra. Věděl, že Michael jí to řekne, otázkou jen zůstávalo, za jak dlouho.

,,Nevěřili jste jí a přitom toho viděla víc, než si kdo umí představit." Michael zakroutil poraženě hlavou, ale pak zvedl pohled ke Claire, která zastavila svého koně a čekala na ně ve stínu lesa s úsměvem na tváři. S těžkým srdcem si povzdechl, tušil, že za tohle ho bude chtít zabít. Nevěděl však, co dělat, aby to nebylo ještě horší, než to je. Tobias si všiml, jak se Michael dívá na Claire, která ihned poznala, že se s Michaelem něco děje.

,,Trevore, zaměstnej Claire. Budu muset dát Michaelovi lekci do života." Tobias mrkl na svého mladšího bratra, který se zazubil od ucha k uchu a poslechl.

,,Jen nejdi na něj moc rychle s těmi informacemi. Nemusel by to pochopit." Trevor si dělal neustále z někoho legraci, za což byl i někdy nenáviděný, ale mu to stejně nijak nevadilo. Tobias se pousmál na kecy jeho bratra a obrátil pohled k tomu nejmladšímu, který se stále tvářil provinile. Starší blonďák si povzdechl.

,,Hele, teď mě poslechneš, co ti řeknu, ano?" sledoval Michaelovo poslušné přikývnutí.

,,Bezva. Takže večer půjdeš, vezmeš Claire stranou a je mi jedno kde, ale užiješ si s ní a navážeš s ní spojení a až to budete mít v pohodě za sebou, tak jí řekneš-"

,,Co? Co jí řeknu? Pravdu a ona mi odpustí, protože bude moje partnerka? Tobiasi to je zcela naivní. Bude akorát více naštvaná, protože si ji vezmu, abych ji hezky rozehřál a pak na ni přijdu s tímhle. Dokážeš si vůbec představit, jak zareaguje? Pravděpodobně by mě v té chvíli uškrtila kdyby mohla. Bude to brát jako zradu, vyřádím se na ní a pak rána do srdce." Michael se otočil na Tobiase a mračil se na něj, nechápal, jak s tímhle mohl přijít, ale pak mu to došlo. Byl to orel, a muži neřešili, jak vše dopadne, hlavně když si splní své věci. Tobias takový nebyl, ale napadlo ho jedině tohle, proto musel Michael uznat, že lepší nápad není.

,,Tak pak ti neporadím. Je to pak na tobě, i když aspoň se nemusíš bát, že by tě uškrtila. Jsi muž, jsi proto silnější. Alespoň na hrubou sílu." Tobias se zazubil a Michael se musel usmát taky.

,,Aspoň že to bereš s humorem. Ale jelikož jsme doktor a i gynekolog, potkávám se hodně s ženami a vím o nich hodně, dost na to, abych dokázal odhadnout, jak se zachová ta naše, kterou znám asi více než jiné dívky."

,,A máš na výběr? Ne, nemáš. Ale každopádně je to na tobě a ty sám-" Tobias se zasekl v půlce věty a podíval se před sebe, kde se zastavili všichni ostatní. Pobídl svého koně do cvalu a jeho bratr udělal to stejné. Všimli si jasného pohledu bratra, který stál nahoře na kopci s ostatními a naznačoval, že o ničem neví a že s něčím nemá nic společného.

,,Tak proč se tak tváříš?" Tobias zastavil vedle Trevora, který poukázal hlavou před dívky, které stály a čekaly, co udělají muži. Stačil jeden pohled před dívky na muže, co seděl na temně zbarveném hřebci a Tobias se otočil okamžitě na Michaela.

,,No na mě se nedívej. Já s tím taky nemám nic společného, nevěděl jsem o něm, přísahám." podíval se na bratry, které tak nutil k tomu, aby mu důvěřovali.

,,Tak jak vysvětlíš, že je tady?" Tobias se otočil zpět k muži a měřil si ho podezřelým pohledem. Totéž udělali i jeho mladší bratři, kteří sledovali muže, který se k nim pomalým krokem přibližoval.

,,Zdravím, pánové. Omlouvám se, že ruším, ale musím si s vámi promluvit, o samotě." byl to Erófel.Muži sesedli z koní a poodešli bokem, aby si mohli promluvit v soukromí. Tobias byl nevrlý, nechápal, proč je s nimi i princ Dragor, který měl namířeno do hlavního města, i když byl vyhnanec. I Trevor věděl, že pokud ho dostane do rukou král, skončí to s princem zle. Navíc bylo jasné, že bude budit velkou pozornost Michael, natožpak když s nimi bude i princ vyhnanec. Tohle všechno taky řekli jejich princi, který jim však vyložil svůj plán.

,,Jedu tam, abych pomstil svou dívku. Takže chci, alespoň pro začátek, svého otce zabít." Dragor se spiklenecky usmál.

,,A jak to chce jeho výsost provést, pokud se můžu zeptat?" Tobias byl dost vytočený.

,,Použiji k tomu vás všechny."

,,S naším dovolením, že ano?" doplnil debatu Trevor s taktéž naštvaným tónem.

,,Pánové, chcete stejně jako já odstranit mého otce a s tím i půlka našeho národa. Takže pokud mi nechcete pomoci, pak já nemohu pomoci vaší slaďoučké hypnotizérce." Dragor poplácal Tobiase po paži a dal se k odchodu. Trevor chytil Tobiase za paži a něco mu zašeptal do ucha, oba nakonec přikývli a podívali se na Michaela, který se na to musel posadit na nejbližší pařez.

,,Hypnotizérská moc. To jste mi chtěli říct jako kdy?" vyštěkl na ně oba, byl taky dnes velmi naštvaný.

,,Oou...to bychom ti taky řekli, ale...jindy, Michaeli. Princi Dragore, počkejte!" sledovali prince, který se zastavil a s úsměvem se na ně otočil.

,,Jak jsem si myslel, udělali byste pro ni cokoliv, všichni. Dobrá tedy, já pomůžu vám, pomůžu vaší partnerce a vy mi na oplátku také pomůžete." princ spráskl ruce do sebe a uculil se svým nejsladším úsměvem.

,,Takže můj plán je takový, že..."Bylo pozdě večer a oni se utábořili ve velké prostorné jeskyni, kde měli skvělí úkryt před všemi predátory, co by se je snažili ohrožovat. Koně byli ustájení vepředu jeskyně, kde měli ještě pár trsů zelené trávy a mohli tak spokojeně žvýkat. Vzadu jeskyně plápolal oheň, ten dopřával zmrzlým končetinám, aby opět vzplály životem a nebyly tak zbarvené do modra. Země orlů byla pro pantery nebezpečná, podepsalo se to i na Mii, která ležela pod třemi přikrývka těsně u ohně, přesto drkotala zuby.

,,Jak je na tom?" zeptal se Rive, chtěl si udobřit Elen, ale ta na něj zavrčela.

,,Co se staráš. Staráme se mi o tebe? Ne, tak si hleď svého a přestaň mi neustále podlézat." spražila ho vražedným pohledem a chtěla toho dodat na jeho účet ještě mnohem více, ale zastavil ji Michaelův hlas.

,,Elen, slušně a v klidu. Nádech a výdech, hlavně klid." pobaveně se usmál a ona udělala přesně to, co po ní žádal. Pak otevřela oči a vrátila mu sarkastický úsměv.

,,Jo, no nepomohlo to. Protože v jeho blízkosti nefunguje zcela nic tak, jak má!!" ukázala prstem na Riveho a sklonila se k Mii, ta se na ni usmála a chytila se její ruky.

,,To nic. Budu v pořádku." usmála se a zavřela oči, potřebovala odpočívat a dočerpat síly. Claire pozorovala všechno a všechny okolo sebe již s podezřele dlouhým mlčením, to se jí nepodobalo, proto za ní přišel Tobias a vzal si ji do klína. Ona však neřekla ani slovo. Políbil ji na krk.

,,Copak se děje, že si tak zamlklá? Normálně toho nakecáš až moc." usmál se na ni a pohladil ji ukazováčkem po tváři.

,,Jen jsem si vzpomněla na mého přítele, co mi prodával drogy a ty jsi mě tam té noci našel a zachránil mě."

,,Jak romantické že?" pobaveně se usmál a podíval se na Trevora, ten seděl po jeho pravici a díval se na ně, poslouchal jejich rozhovor.

,,Ty jsi byl určitě vždy romantik. Nebo ne?"

,,Jak kdy, ale pro tebe můžu být kýmkoliv, když budeš chtít." lichotil jí, musela se konečně usmát.

,,No to to trvalo a-"

,,Tobiasi, můžu mít otázku?" Skočila mu do řeči a otočila se na něj s prosbou v očích.

,,Jistěže." naklonil hlavu víc na stranu, aby na ni lépe viděl.

,,Jsem nenormální? Myslím tím, že jsem hypnotizér a že vidím něco, co podle všeho jsou jen přeludy." tvářila se smutně a čekala na jeho odpověď, chtěla ale upřímnost a on by jí nikdy nelhal. Ne kdyby to nešlo jinak a podíval se na Michaela, který četl jeho myšlenky stejně jako Trevor. Oba dva bratři se na něj podívali a čekali, co odpoví dívce, jež mu seděla na klíně.

,,Jsi hypnotizér a jsi neobyčejně nenormální člověk, když to chceš tedy slyšet." usmál se a ona se zasmála po dlouhé době nahlas. Miloval slyšet, jak se směje a je v naprostém klidu a pohodě.

,,Díky, ale přesto mi neuniklo, že se děje něco s Michaelem. Co je za problém? Já?" položila si hlavu na jeho hruď a on si opřel bradu o její hlavu, přičemž jí dal polibek do vlasů.

,,Pokud ti to bude chtít říct, tak ti to řekne. Ale neboj se, i Michael by ti nic netajil a nelhal by ti, pokud by to nebylo nutné. Miluje tě, věř mi." prstem zvedl její hlavu, aby jí viděl do očí. Pouze mlčky přikývla a nechala se unášet jeho teplem, přičemž ho letmo políbila na rty. Pak se podívala na Trevora, který se spokojeně usmál.

,,Jsem v pohodě. Je tvůj hlavní partner, patříš mu nejvíc a nejvíc by tě to k němu mělo táhnout. Ale neboj, až budu chtít velmi moc, ozvu se nebo rovnou přijdu." pohladil Claire po stehně a otočil pohled zpět k ohni. Ona se však podívala na Michaela, který ji bez hnutí a zcela tiše pozoroval svýma zelenomodrýma očima, které ale na chvíli zasvítily do jasně žluté. Zasekla se, ale pak si všimla, že jeho oči jsou zcela v původní barvě. Chytila se za hlavu, toho si všimli všichni tři.

,,Claire, co je?" byl to Michael, kdo promluvil jako první.

,,Nic, jen jsem unavená. Mám toho za dnešek dost." přesto se ještě jednou podívala na Michaela, který jen chápavě přikývl a dál seděl naproti ní. Pak se uvelebila na Tobiasovém klíně, opřela si hlavu zpět o jeho hrudník a zavřela oči, přičemž ještě dlouho do noci poslouchala ustavičné narážky Elen na Riveho. Musela se tomu jen v duchu smát a kroutit hlavou nad jejich neustálém popichování toho druhého.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 toshiba1992 toshiba1992 | Web | 17. prosince 2014 v 13:10 | Reagovat

no uz sem zvedava na toho Michaela uz at sou spolu myslim si ze at se stalo cokoliv Clair mu odpusti

2 Anies Anies | 23. prosince 2014 v 11:25 | Reagovat

[1]: Nebojte se, ono se všechno mezi Claire a Michaelem všechno jednou provždy vyřeší...tedy snad :D

3 Bai-Batia Bai-Batia | Web | 25. prosince 2014 v 15:22 | Reagovat

No to bych ti radila, aby se to vyřešilo :D xDDD co se Elen a Riveho týče, tak už se ničemu nedivím, ona ho fakt nesnáší, divím se, že ho ještě nerozškubala (jak slepici xDDDD) Ale vážně, sice by její pokus o vraždu byl nejspíš marný a skončila by raněná spíš ona než ten ukecaný pták, ale stejně. Já na jejím místě, tak už se na toho chlapa dávno vrhnu od hlavy po paty vyzbrojená tím nejostřejším xDDDD Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby, jakmile Rive usne, vzala klacek, nabodla ho na něj a opékala nad ohněm xDDDDD ne, to mu přece nemůžeme přát. Ten chudák z ní bude mít zachvíli komplexy, jak si z něj furt dělá srandu a nějak ho uráží, je na něj hnusná xDDDD Zajímalo by mě, jestli se mu omluví xDDD Jinak mě opět dostal Trevor, já toho chlapa prostě miluju, ti by si s Elen mohli podat ruce xDDDDDDDDDD Takový best friendi xDDDDDDD Michael se musí vzpamatovat, tohle se nedá zatloukat věčně, počkám si, co z něj nakonec vypadne a jak to celé s Claire skončí, proto piš :D :D

4 Anies Anies | 29. prosince 2014 v 19:34 | Reagovat

[3]: Jééé, jsem ráda, že se díleček líbí a co se týče Elen a Riveho, to se vše vyřeší. Ale bez jejich narážek na toho druhého, to by nebylo ono :D...a jop, Trevor je prostě Trevor a ten to taky zabíjí :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama